NONSTOP FORDÍTÁS – ONLINE DÍJKALKULÁTOR

English translators

Angol fordítókat és tolmácsokat mindig keresünk, angol fordításokat pedig mindig vállalunk!

Angol fordítókat és tolmácsokat mindig keresünk, angol fordításokat pedig mindig vállalunk!


 Amennyiben angol fordítóként vagy tolmácsként szeretne megbízásokat vállalni, érdeklődjön a +36 20 974 75 71-es telefonszámon, vagy jelentkezzen önéletrajzával az info@fnt-forditoiroda.hu e-mail címen.

Angol magyar fordítók - Mik az elvárások?

Megrendelőink túlnyomó többsége angol és magyar dokumentumok fordításával fordul hozzánk, ennek megfelleően pedig e nyelvpárnak nagy jelentőséget tulajdonítunk. Csapatunkban több angol-magyar fordító segíti munkánkat Ügyfeleink igényeinek kielégítése érdekében, a legkülönfélébb szakterületeken szerzett tudással, és az adott, friss terminológia ismeretével. Fontosnak tartjuk elválasztani a magyar-angol, és az angol-magyar fordításokat, hiszen ez két különböző kategória, nehézségi fok, és más-más ismereteket igényel. Kezdjük azzal, hogy mit várunk el azon fordítónktól, aki angol dokumentumok magyarra történő fordítását vállalja.

  • Hibátlan magyar tudás. Az angol forítónak nem elég, hogy angol tudása legyen megkérdőjelezhetetlen. A megfelelő nyelvi ismeretek megléte természetesen elvárt, azonban sokan hajlamosak elfelejteni, hogy a megfelelő magyar nyelvi képességek nélkül a fordító munkája közel sem lesz tökéletes.
  • Angol kifejezések ismerete. Az angol nyelv híresen sok kifejezéssel, idiómával él. Ezek félrefordítása végzetes következményekkel járhat, így minden angol magyar fordítónk számára elengedhetetlen ezekkel tisztában lenni. Ez egyaránt vonatkozik a mindennapokban használt, egyszerűbb kifejezésekre, és a szakszövegekben "zsargonként" használt angol szóösszetételekre is.
  • Elérhetőség, gyorsaság. A fordítóirodák berkeiben vannak azonban azok a fordítók, akik a legjobbak közül is a legjobbak. Napi szinten nagy mennyiségű karakter precíz lefordítása már szinte elvárás, továbbá a fordítást segítő programok használata is nagy előnyt jelent angol-magyar fordítók számára.

Jellemző angol-magyar fordítások

Angol magyar fordítóink között a tapasztalt "öreg rókák" és a fiatal, frissen tanult pályakezdőket is egyaránt szívesen fogadjuk - amennyiben biztosra mentünk nyelvi képességeik meglétével kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy a fordítók tudják, pontosan mire vállalkoznak. Leggyakrabban az alábbi dokumentumok angol-magyar fordítására van igény:

Magyar angol fordítók - Mik az elvárások?

Hasonlóan az első bekezdésben említettekhez, magyar-angol fordítóink felé támasztott elvárásaink is igen magasak. Ez egy nehezebb kategóriába esik, így érthető, hogy mégjobban megválogatjuk fordítóinkat. Magyar angol fordítóink között vannak angol anyanyelvűek, akik fordítói és lektori munkákat egyaránt végeznek. Ettől eltekintve természetesen szakfordítói igazolvánnyal rendelkező angol fordítókat, és a nem anyanyelvi profi magyar-angol szakembereket is szívesen foglalkoztatjuk - amennyiben átmennek a rostán. A következőkben az imént említett elvárások közül sorolunk fel párat:

  • Hibátlan angol tudás. Természetesnek tűnhet, de mindenképpen érdemel pár sort. Az angol kifejezések és idiómák megfelelő használata, a szövegben azok természetes elhelyezése, szakszöveg jellegétől függő nyelvezet használata, ezek mind-mind fontos részét képezik egy magyar-angol fordító "skillset"-jének.

  • Angol standardok és szabványok, rövidítések ismerete. Magyar-angol fordítók hajlamosak sokszor abba a csapdába esni, hogy amíg hosszú, akár bonyolult és nehéz mondatokat is tökéletesen lefordítanak, nem szentelnek elég figyelmet a rövidítésekre, dátumokra, nevekre. Az angol szabványokat minden esetben követni kell, ez odafigyelést igényel, olykor pedig muszáj akár hosszas vizsgálódásokat is lebonyolítani egy-egy rövidítés helyes fordítását illetően.

  • Önellenőrzés és nyilvántartás. Ennek első része annyit jelent, hogy nem érdemes átnézetlen munkát leadni, mivel minden nyers fordítást a fordítóiroda legalább egy másik munkatársa (általában angol anyanyelvű) átnézi. Amennyiben sok hibát, figyelmetlenséget talál, úgy a magyar-angol fordító valószínűleg nem fog több megbízást kapni. A nyilvántartás pedig úgy értendő, hogy az elkészített, elfogadott munkák terminológiát mindenképp tartsa frissen. Visszatérő ügyfeleink így minden esetben konzisztens anyagokhoz jutnak.

Jellemző magyar-angol fordítások

Habár természetesen van köztük átfedés, a magyar-angol fordítások mégis általában egy kicsit más jellegűek szoktak lenni, mint angol-magyar párjaik. Az alábbiakban az előbbi kategória leggyakoribb típusai közül sorolunk fel néhányat:

Az ingyenes próbafordítás lehetősége mellett most további 6% kedvezményt biztosítunk megrendelésére!

Kérjen ingyenes próbafordítást!