Adatkezelési tájékoztatóKérjen ajánlatot most!

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi nyilatkozat rögzíti az F&T Fordítóiroda adatvédelmi elveit. Jelen weblap üzemeltetője az F&T Fordító- és Tolmácsszolgálat Kft. (szolgáltató), a weblapot igénybe vevő látogatók pedig a szolgáltatás felhasználói.

A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata figyelembe veszi a vonatkozó magyar hatályos jogszabályokat, a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, tételesen az alábbiakat: 

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Alapelvek

minden adatot csak tisztességes és törvényes keretek között szabad megszerezni és feldolgozni;

az adatokat meghatározott, törvényes célra szabad tárolni, attól eltérő módon nem felhasználhatók

az adatok arányban álljanak azok tárolásának céljával, ezen célnak meg kell felelniük

az adatok pontosaknak, és adott esetben aktualizáltak legyenek;

az adatok úgy kerüljenek tárolásra, hogy az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;

megfelelő biztonsági intézkedések betartandóak a tárolt személyes adatok védelmére, illetve a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, elvesztés, és a jogtalan terjesztés, hozzáférés, megváltoztatás megakadályozására.

A felhasználói adatok védelme

A szolgáltató nem teszi elérhetővé a rá bízott adatokat (részben vagy egészben) harmadik fél számára. Ez alól a felhasználók által fordításra elküldött szövegek képeznek kivételt, melyet a szolgáltató a főtevékenység végzése során alvállalkozó számára, a fordítás elkészítése céljából továbbíthat.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy adott esetben tárolja és használja a felhasználó által küldött, a teljesítés során létrejött fordítási memóriát, illetve az elkészült fordítást, későbbi teljesítéséhez segítségképp szöveganalízisre. Azonban a szolgáltató nem köteles a fordítások és egyéb dokumentumok tárolására.

A szolgáltató az ügyfelek adatait, melyeket ajánlatkérésben, kapcsolatfelvételkor jelen weblap egyik űrlapjáról, e-mailen, vagy a szerződésben megadnak, bizalmasan kezeli. Ezeket az adatokat kizárólag a következő célokra használja fel:

  • Kapcsolattartás az ügyféllel a fordítási tevékenység kapcsán
  • Kapcsolattartás a számlázás és a pénzügyi elszámolás céljából

Nyilatkozat

A szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználói adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és eleget tesz az adatkezelési alapelvek követelményeinek.

A szolgáltató számára megismerhető adatok megadása önkéntes, a kapcsolatfelvétellel (e-mailen vagy űrlapon keresztül) a felhasználó hozzájárul az ilyen formában továbbított adatai rögzítéséhez. A szolgáltató fenntartja a jogot a birtokába került személyes adatokat törlésére, és lehetőséget ad a felhasználónak a törlés kezdeményezésére. A törölt adatok helyreállítására nincs mód.

A felhasználó kérésére a szolgáltató bármikor felvilágosítást biztosít a kezelt adatokkal kapcsolatban, azokat a felhasználó bármikor módosíttathatja, töröltetheti.

Az ingyenes próbafordítás lehetősége mellett most további 6% kedvezményt biztosítunk megrendelésére!

Kérjen ingyenes próbafordítást!